KIROPRAKTOR

1. gangs konsultasjon kr. 700       ca. 40 minutter

Behandling kr. 480                         ca. 30 minutter

Behandling Student kr. 400         ca. 30 minutter

Utvidet time kr. 620

Henvisning MR/Røntgen kr. 150

Henvisning til Specialist kr. 200

Akuttime I helg kr. 880