Digital composite of Highlighted spine of woman with neck pain
Digital composite of Highlighted bones of man at physiotherapy
Digital composite of Highlighted back bones of jogging woman on beach
Digital composite of Highlighted back pain of fit man
A masseur is massaging a woman
business woman in front of two roads thinking deciding hoping for best
Stop Back Pain Sign Painted - Open Hand Raised, Isolated on White Back
Digital composite of Highlighted spine of man with back pain
Businesswoman leading sedentary lifestyle causing back pain
Concept of accusation guilty person girl. Side profile sad upset woman
Good looking pregnant woman holding her back while standing by bed at

Kiropraktikk


Gjennom årene har kiropraktikken utviklet seg i takt med tiden til en moderne kunnskapsbasert helseprofesjon med muskel- og skjelettlidelser som spesialfelt. 1/3 av alle nordmenn med smerter i muskler og ledd oppsøker i dag kiropraktor.

Det tar totalt 6 år å bli kiropraktor, inkludert turnustjeneste. Ingen annen fagretning innen helse har så lang grunnutdannelse innen muskel- og skjelettlidelser. Vi er også primærkontakt, med rettigheter til å sykmelde og henvise til røntgen, MR og spesialist ved behov. Alle kiropraktorpasienter får en del av behandlingen dekket av NAV (trygdeandel).


Hva behandler en kiropraktor?
Kiropraktorer er mest kjent for å behandle akutte smerter i rygg og nakke, men vi behandler også langvarige smerter.  Vi behandler alle områder innen muskel- og skjelettplager.

 • Hodepine og migrene
 • Svimmelhet
 • Kjeveplager
 • Smerter i nakken
 • Smerter i skulder
 • Nummen arm
 • Smerter i arm og hånd
 • Smerter mellom skulderbladene
 • Smerter i brystet
 • Vondt i ryggen
 • Prolaps
 • Vondt i bekken og hofte
 • Isjias og bensmerter
 • Smerter i kne
 • Smerter i ankel og fot
 • Muskel- og skjelettplager i svangerskapet
 • Muskel- og skjelettplager og spedbarn og barn


Kiropraktisk behandling
Kiropraktikk er en dokumentert trygg og effektiv behandling med få bivirkninger. Kiropraktisk behandling består av mange forskjellige teknikker, individuelt tilpasset pasientens diagnose, alder, kjønn og størrelse.

 • Leddkorreksjon / justering
 • Mobilisering
 • Traksjon av bl.a. prolapser og stenose.
 • Triggerpunktterapi
 • Tøyninger av muskulatur.
 • Bindevevsbehandling (behandling av fascia, dypt senevev og ligamenter).


Kiropraktor og barn

Vi behandler plager i muskel- skjelettsystemet hos barn i alle aldre. En utbredt misforståelse er at kiropraktorer kurerer ulike sykdommer hos små barn. Det kiropraktorene gjør er å undersøke muskel- og skjelettsystemet hos barn og korrigerer disse dersom det oppdages dysfunksjon. Alvorlige tilstander må først utelukkes, og barnet henvises i slike tilfeller videre til utredning av lege. All behandling gjøres på bakgrunn av en grundig undersøkelse og samtale med barnets foreldre. Klinisk sett så kan en slik korrigering ha en positiv effekt på tilstander som ofte kalles;

 • Skjevheter/ favorittside
 • Amming/problemer med sugeteknikk
 • KISS/KIDD syndrom
 • Spedbarnskolikk
 • Sengevæting